olej

Wyobraź sobie, że wsiadasz do samochodu, z bagażnikiem wypchanym rzeczami potrzebnymi na długą, wakacyjną trasę. Wszystko jest pod kontrolą. Zapasowe koło jest na swoim miejscu wraz z innymi, potrzebnymi narzędziami. Przy planowaniu takich wycieczek należy być przygotowanym na najmniej oczekiwany scenariusz. Niekiedy bywa tak, że na tablicy rozdzielczej pojawia się kontrolka, oznaczająca zbyt niskie ciśnienie w układzie smarowania, ale wiesz również, że nie masz ze sobą zapasowego oleju.

Oleje silnikowe – czy można je mieszać?

Olej silnikowy to płyn, którego zadaniem jest chłodzenie i smarowanie silnika, w trakcie pracy pojazdu. W czasie normalnej eksploatacji ze spalanego paliwa wytrąca się siarka. Z kolei ten związek chemiczny zmienia odczyn oleju silnikowego z zasadowego, na kwasowy. Może to prowadzić między innymi do korozji chemicznej. W związku z tym, że olej silnikowy jest cieczą smarującą, która naturalnie się zużywa w trakcie używaniu pojazdu, należy pamiętać o jego regularnym wymienianiu. W przypadku klasycznych olejów zaleca się taką wymianę po około 10-12 tyś. kilometrów. Do niektórych samochodów można używać olejów typu Longlife, które mogą wydłużyć czas eksploatacji nawet do 25-30 tyś. kilometrów. Są jednak sytuacje, które zmuszają do zadecydowania, czy zmieszać różne oleje silnikowe. Odpowiedź na pytanie czy można to zrobić lub czy jest to bezpieczne nie jest jednoznaczna i raczej rozsądnie zakładać, że działanie to może wpłynąć negatywnie na działanie naszego pojazdu. Chociaż życie pokazuje, że mieszanie olejów silnikowych tego samego typu jest właściwie bezpieczne.

Oleje silnikowe – jak mieszać je dobrze?

Oleje silnikowe sklep jako ciecze smarujące dzieli się na trzy typy. Są to w pierwszej kolejności oleje mineralne, następnie oleje półsyntetyczne i na samym końcu oleje syntetyczne. Olejów silnikowych z grupy syntetycznych nie należy mieszać z olejami innego rodzaju. Jednak oleje mineralne dobrze współpracują z tymi, które są półsyntetyczne. Z tego względu można mieszać oleje różnego typu, pod warunkiem ich jednolitej klasy jakościowej i parametrów lepkości. Najlepiej jednak sugerować się informacjami, które producent zawiera w instrukcji danego oleju silnikowego. W takiej instrukcji znajdziesz pewne i sprawdzone informacje dotyczące tego jakie oleje będą ze sobą współpracowały najlepiej. Użycie złej mieszanki olejów silnikowych może wiązać się ze zwiększonym zużyciem, a tym samym szybszą eksploatacją, która finalnie zmusi Cię do całkowitej wymiany oleju.

Oleje silnikowe – czy warto je mieszać?

Pamiętając o tym, że nie należy mieszać ze sobą olejów silnikowych syntetycznych z tymi, które są mineralne i półsyntetyczne – należy mieć w pamięci również fakt, że mieszanie oleju o niższych parametrach, z preparatem o wyższej jakości będzie skutkowało utratą wszelkich pozytywnych właściwości właśnie tej lepszej cieczy smarującej. Przy mieszaniu olejów silnikowych należy mieć na uwadze dwa parametry. Jednym z nich jest SAE, czyli lepkość oleju.

Z kolei drugim jest API, to znaczy klasa jakościowa oleju silnikowego. W związku z tym, jeżeli postanowisz zmieszać dwa różne oleje, które jednak będą miały tą samą klasę jakościową oraz lepkość – możesz mieć pewność, że te stworzą jednorodną mieszaninę, która nie pozwoli na tak zwane “żelowanie” oleju. W takim scenariuszu unikniesz również utraty jakichkolwiek dodatków uszlachetniających, wchodzących w skład cieczy smarującej. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak wożenie ze sobą dodatkowej ilości oleju silnikowego, który już znajduje się w naszym pojeździe – na wypadek niespodziewanej sytuacji, wymagającej jego uzupełnienia.