W przypadku przeprowadzania niektórych procesów technologicznych w zakładach przemysłowych efektem ubocznym jest duże stężenie pyłu, jaki znajduje się w powietrzu. Niestety zjawisko to nie jest korzystne ani dla zatrudnianych pracowników, ani dla procesów technologicznych. Z tego też względu konieczne są bardziej kompleksowe rozwiązania, które pozwalają lepiej radzić sobie z pyłem. Powstają także przedsiębiorstwa, które takich rozwiązań dostarczają. Jak wobec tego usunąć pyły na stanowisku pracy w sposób efektywny? Rozwiązaniem może być wentylacja przemysłowa w zakładzie, regularne przeprowadzanie odpylania i odkurzania, a także specjalne odciągi ścinków i odpadów. 

Systemy wentylacji przemysłowej – w jaki sposób działają w praktyce? 

Wentylacja przemysłowa jest jedną z odpowiedzi na pytanie o to, jak usunąć zapylenie na stanowisku pracy. Więcej szczegółowych informacji o rodzajach wentylacji przemysłowej można znaleźć na stronie https://naar.pl/. Jest ona w szczególności polecana w tych zakładach, gdzie często zdarza się przekraczanie dopuszczalnych stężeń pyłów w powietrzu. Zbyt duże ilości pyłów są szkodliwe dla pracowników, ale w praktyce powodują także zapychanie się maszyn produkcyjnych w parkach maszynowych. To powoduje uszkodzenia sprzętów oraz konieczne przestoje. Wentylacja przemysłowa jest też rozwiązaniem dla tych zakładów, gdzie mamy do czynienia z wysoką emisją szkodliwych oparów lub też substancji agresywnych chemicznie i po prostu toksycznych. Wentylację można zainstalować nawet na wielkopowierzchniowych halach przemysłowych i magazynowych. Każde rozwiązanie jest indywidualnie dobierane do potrzeb danego obiektu. 

  • W przypadku, kiedy problem z zanieczyszczeniem powietrza dotyczy tylko części zakładu lub poszczególnych hal, dobrym rozwiązaniem jest wentylacja strefowa. Wietrzenie obejmuje wówczas określony obszar. 
  • Wentylacja miejscowa pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza na całą halę. 
  • Systemy wentylacji mechanicznej pozwalają na schładzanie pomieszczeń, a także umożliwiają odzysk ciepła. Jest to dla każdej firmy rozwiązanie korzystne także ze względów finansowych. Systemy te doskonale sprawdzają się w praktyce i są coraz powszechniejsze.

Odpylanie przemysłowe – odciągi oraz filtracja powietrza 

Proces efektywnego odpylania to również dobra odpowiedź na to, jak usunąć zapylenie na stanowisku pracy. W taki sposób można usuwać pyły, opary, ale i nadwyżki ciepła. 

  • W przypadku miejscowego występowania problemu można stosować odciągi miejscowe. Wentylacja strefowa nosi nazwę Push-Pull. Wyciągnięte powietrze jest poddawane filtracji. Oczyszczone powietrze jest następnie wtłaczane do środka. 
  • Procesy spawania, szlifowania, śrutowania itp. generują pyły oraz gazy, które mogą być usunięte przed układy odpylania powietrza. 
  • Oczyszczanie powietrza odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich filtrów. To, jakie one będą, w dużej mierze zależy od tego, z jakimi zanieczyszczeniami będą one miały sobie poradzić. Stosowane są filtry workowe, mgły olejowej, mokre czy też filtry patronowe. Każdy zakład produkcji jest inny i zapewne będzie potrzebował innych rozwiązań. 
  • Ogromnym wsparciem mogą być także odkurzacze przemysłowe – zarówno przejezdne jak i centralne. Niektóre modele dodatkowo posiadają filtry HEPA. Są to urządzenia o dużej mierze, które radzą sobie z wieloma zanieczyszczeniami. 

Mądre gospodarowanie odpadami 

To również bardzo ważny element polityki danego zakładu produkcyjnego. Efektywne i szybkie pozbywanie się odpadów to także efektywniejszy proces produkcji. Instalacje pneumatycznego usuwania odpadów dotyczą ścinków, wstęg, skrawków, etykiet, wykrojów czy też opakowań. Pozwalają szybko gospodarować tym, co raczej nie będzie już przydatne w procesie produkcji. W przypadku efektywnego gospodarowania odpadami do dyspozycji są takie urządzenia jak separatory mechaniczne, prasy belujące, wentylatory tnące oraz transportowe, shreddery, niszczarki czy też cuttery. Dobór urządzeń również jest uzależniony od tego, jakimi odpadami gospodaruje przedsiębiorstwo i jakiej wymagają one obróbki.