szpital

W dzisiejszych czasach, utrzymanie właściwego poziomu higieny w placówkach medycznych jest niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Dlatego wybór odpowiednich środków myjących i dezynfekujących jest kluczowy w utrzymaniu czystości i sterowności środowiska. W poniższym tekście przedstawimy, jakie środki do dezynfekcji są stosowane w placówkach medycznych, aby zapewnić wysoką jakość opieki zdrowotnej.

Jakie środki do dezynfekcji w placówkach medycznych?

W placówkach medycznych wykorzystuje się różnorodne środki do dezynfekcji, które są klasyfikowane na podstawie swojego spektrum działania, skuteczności oraz zastosowania. Ważnym aspektem doboru odpowiednich środków dezynfekujących jest ich zdolność do eliminacji różnych rodzajów drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy priony.

Co jeszcze? Alkohole: szeroko stosowane w placówkach medycznych, głównie ze względu na swoje szybkie i skuteczne działanie. Najpopularniejsze alkohole stosowane do dezynfekcji to etanol (60-90%) i izopropanol (70-90%). Alkohole są stosowane do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego oraz rąk personelu, jednak nie mają działania przeciwko prionom i niektórym wirusom.

Oprócz tego wykorzystywane do dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi oraz rąk personelu medycznego są związki jodu i jodyny. Związki te mają szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybicznego i przeciwwirusowego. Powszechnie stosowany środek to jodofor, który łączy jod z nośnikiem, zwykle z poliwinylpirrolidonem (PVP-I).

Chlor i kwasy na pomoc w dezynfekcji

Związki chloru to środki myjące i dezynfekujące w placówkach medycznych. Takie substancje, jak podchloryn sodu (NaOCl) czy dichloroizocjanuran sodu (NaDCC), charakteryzują się szerokim spektrum działania i niską toksycznością. Stosuje się je do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego oraz wodociągów. Warto zaznaczyć, że związki chloru mogą być nietrwałe w obecności substancji organicznych.

Dodatkowo mamy kwasy i związki kwasowe: przykładem środków do dezynfekcji opartych na kwasach są kwas nadoctowy oraz kwas peroctowy. Wykorzystywane są one w dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego.

Oprócz tego występują jeszcze glutaryloaminopropylideny: glutaraldehyd oraz ortoftalaldehyd, czyli silne środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego. Są szczególnie skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom, grzybom oraz prionom. Wymagają jednak dłuższego czasu ekspozycji i mogą powodować podrażnienia skóry oraz błon śluzowych.

Kwas peroxyoctanowy (PAA) to natomiast silny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania, wykorzystywany w dezynfekcji powierzchni, narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego. Charakteryzuje się szybkim działaniem, niską toksycznością oraz brakiem oporności drobnoustrojów. PAA jest również biodegradowalny, co sprawia, że jest przyjazny dla środowiska.

Kwasy peroksomonosulfonowe: Są to silne środki oksydacyjne o szerokim spektrum działania, stosowane do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego oraz systemów wodnych. Kwas peroksomonosulfonowy (KPMS) jest trwały, szybko działający i nie pozostawia toksycznych pozostałości.

Podsumowując, wybór odpowiednich środków do dezynfekcji w placówkach medycznych zależy od rodzaju drobnoustrojów, które należy wyeliminować, jak również od powierzchni lub sprzętu, który ma być dezynfekowany.