księgowość

Pełna księgowość w Łodzi oferowana jest przez profesjonalne biura rachunkowe. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Trzeba zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jak więc utrzymać swoje finanse w ryzach? Powierzając je księgowym, jakie mają odpowiednią wiedzę, dzięki czemu dokładnie będą wiedzieć, jak powinna zostać prowadzona pełna księgowość.

Na czym polega pełna księgowość?

Skoro już ktoś ma zamiar pełną księgowość oddać w ręce księgowym, to warto odpowiedzieć sobie na pytania, do czego właściwie odnoszą się tego typu usługi. Czym tak naprawdę jest pełna księgowość?

Jest to najbardziej skomplikowana usługa, jaką wykonują księgowi – zarówno, jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowie, jak również biuro zewnętrzne. Chodzi tutaj o wszystkie usługi, jakie związane są z wykonaniem wszelkiego rodzaju operacji finansowych w firmie. Zarówno, jeżeli chodzi o transakcje wychodzące, jak również przychodzące. Na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność przechowywania odpowiedniej dokumentacji odnoszącej się do tego tematu. Oczywiście, ma on prawo tego typu usługę (przechowywanie dokumentów) powierzyć swoim księgowym, którzy na ogół oferują klientom archiwizację.

Ustawa o rachunkowości

Czy każda osoba zobowiązana jest do tego, aby pełna księgowość w Łodzi została przez nich prowadzona? Chodzi tutaj dokładnie o osoby, jakie na co dzień zajmują się prowadzeniem własnych firm. Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w ustawie o rachunkowości. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:

  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z o.o.,
  • spółki jawne, cywilne i partnerskie.

W tym miejscu należy również wspomnieć o tym, że do prowadzenia takiej księgowości zobowiązane są spółdzielnie – o ile ich przychody „netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły określoną wartość (aktualnie jest to ponad 5 mln zł)”.

Co wchodzi w skład pełnej księgowości?

Warto zdać sobie sprawę z tego, co dokładnie wchodzi w skład takiej pełnej księgowości. Dużo mówi się o operacjach finansowych, ale gdzie one dokładnie muszą zostać odnotowane. Otóż w skład pełnej księgowości wchodzą: konta księgi głównej i pomocniczej, dziennik, zestawienie sald na kontach pomocniczych, a także zestawienie obrotów, jakie umieszczane są w księdze głównej. Nie można również zapomnieć o saldach, jakie umieszczane są w księgach głównych czy też wykazie składników aktywów i pasywów.

Współpraca z biurem rachunkowym

Czytając o składnikach, jakie wchodzą w skład pełnej księgowości, można przekonać się, że jest to skomplikowany temat. Osoba, która nie ma odpowiedniej wiedzy, nie będzie w stanie poradzić sobie z tym tematem. Dlatego też należy nawiązać współpracę z dobrym biurem rachunkowym, aby mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i prawnymi.

Tym bardziej że prowadzenie skrupulatnej dokumentacji rachunkowej (i nie tylko!) jest wymogiem prawnym. Dlatego tym bardziej trzeba o tym pamiętać podczas powadzenia swojej firmy.