Jeśli zaopatrujesz swój dom lub firmę w energię pozyskiwaną ze słońca, należy zadbać o właściwą ochronę paneli fotowoltaicznych w razie ewentualnych awarii. Zabezpieczenie systemu fotowoltaicznego ma bezpośrednie przełożenie na wydajność urządzeń, sprawność całej instalacji oraz jej długą żywotność. Nawet jeśli pożar wydaje się mało prawdopodobny, należy uwzględnić go jako jedno z zagrożeń. Mimo, że nie ma prawnego obowiązku instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, należy poważnie rozważyć jego montaż przy projektowaniu instalacji.

Jak działają wyłączniki przeciwpożarowe PV?

Wyłączniki instalowane w pobliżu paneli fotowoltaicznych stanowią tańszą alternatywę dla innych rodzajów zabezpieczeń tego rodzaju instalacji, takich jak optymalizatory mocy. Mimo nazwy ich użycie nie zapobiega pożarowi, ale znacznie ogranicza jego rozprzestrzenianie poprzez wyłączenie napięcia, czyli odcięcia dopływu prądu do budynku. Wyłączniki dezaktywują także styczniki bezpieczeństwa. Co istotne, od źródła zasilania z sieci elektroenergetycznej odcięte zostają tylko te urządzenia, których działanie w trakcie pożaru nie jest niezbędne.

Wyłącznik przeciwpożarowy ProJoy PEFS-EL40H-4 – bezpieczeństwo Twojej instalacji

Wyłącznik ProJoy umożliwia bezpieczną interwencję strażaków w przypadku stwierdzenia pożaru. Dzięki niemu zasilanie prądem stałym w budynku zostaje wyłączone: rozłącznik automatycznie wyłącza i izoluje panele PV, co wywołuje spadek napięcia w całej sieci. W porównaniu z innymi wyłącznikami izolacyjnymi model ProJoy PEFS nie wymaga żadnego dodatkowego sterowania. Wykrywa on awarię sieci automatycznie na podstawie napięcia w przewodów prądu zmiennego i już po 5 sekundach uruchamia on wyłącznik prądu stałego. Tym samym łańcuch PV zostaje całkowicie rozłączony. Dzięki tej funkcjonalności wyłącznik według opinii fachowców wpływa na znaczne wydłużenie żywotności falowników (które zostają dezaktywowane w sytuacji braku zasilania przemiennego), a w przypadku ich awarii umożliwia także ich bezproblemową wymianę lub serwis.

Zalety wyłącznika przeciwpożarowego ProJoy PEFS-EL40H-4

Model rozłącznika PEFS pozwala na jednoczesne podłączenie maksymalnie pięciu niezależnych łańcuchów PV. Jest on przeznaczony do użytku nie tylko w domach, ale także w budynkach komercyjnych. Wyłącznik przeciwpożarowy PEFS posiada dodatkowy zawór wentylacyjny, który zapobiega osadzaniu się pary wewnątrz obudowy. Sam rozłącznik jest także wyposażony w samoczyszczące styki, co zwiększa jego wytrzymałość i stanowi gwarancję jego niezawodnego działania. Rozłącznik przeciwpożarowy ProJoy posiada także opcję automatycznego zatrzymania pracy w sytuacji, kiedy temperatura przekroczy 70°C. Jego reset następuje samoczynnie: w przypadku przerwy w zasilaniu wyłącznik połączy samodzielnie obwód prądu na nowo po skończonej awarii.

Montaż wyłącznika przeciwpożarowego PEFS

Sterowanie wyłącznikiem przeciwpożarowym należy zainstalować w miejscu dogodnym do eksploatacji: jego wysokość powinna wynosić 1,4m nad poziomem gruntu. Należy je także oznaczyć jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji PV. Rozwiązanie to należy zainstalować po wcześniejszej konsultacji z fachowcami. Niewłaściwe podłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu może doprowadzić do spalenia zabezpieczeń oraz falownika.

Jak sprawić, by instalacja fotowoltaiczna była bezpieczna?

Poza instalacją wyłącznika przeciwpożarowego można zadbać o to, aby zapobiec ewentualnym pożarom czy przeciążeniom systemu PV. W tym celu należy regularnie wykonywać pomiary elektryczne oraz badania termowizyjne. Równie ważne jest przeprowadzanie przeglądów serwisowych oraz używanie tylko dedykowanych narzędzi do wszelkich prac konserwacyjnych. Jeśli chodzi o samą instalację, warto okresowo sprawdzać, czy jej elementy są bardzo dokładnie dokręcone, a wszystkie kable oraz przewody są zabezpieczone przed uszkodzeniem. Na wydajność systemu PV ma wpływ także odpowiednie mycie paneli: należy oczyszczać je systematycznie z kurzu, warstw śniegu czy liści, nie wolno jednak robić tego, kiedy panele są nagrzane.